Tutustu arvoihimme ja tiimimme sekä tapaamme toimia

Olemme sitoutuneet auttamaan sinua


Sharkhead Consulting - arvomme 

Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, universalismi, ympäristön kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus

Miksi nämä arvot: 

SHC:n tiimin vahvuus on monipuolisuudessa. Osaajamme ovat alansa ammattilaisia akateemisesta maailmasta tai käytännön työelämän kentiltä. Mukana joukkueessamme on tekijöitä, jotka sitoutuvat työhönsä ja jakavat yrityksemme arvot. 

Yhteiset arvot tuovat merkityksellisyyttä työn tekemiseen, mikä näkyy tuloksellisena työpanoksena asiakkaillemme. Yhteisesti jaetut arvot ovat perusta myös työhön sitoutumiseen ja sen laadun varmistamiseen. 

Toimintatapamme

SHC toimii verkostomaisesti. Se tuo kustannustehokkuutta ja valjastaa aina parhaat tekijät toimeksiannon toteuttajaksi. Verkostomainen toimintatapa on joustava ja vuorovaikutuksellinen.

Leena Haanpää
Leena Haanpää
Teemu Vauhkonen
Teemu Vauhkonen
Tiina Ylöstalo
Tiina Ylöstalo

Leena Haanpää 

Toimitusjohtaja, mahdollistaja

Leena Haanpää, dosentti, KTT, FM on Sharkhead Consultingin perustaja. Hänen asiantuntijuutensa perustuu vankkaan akateemiseen ja tieteelliseen uraan erityisesti yhteiskuntatutkimuksen alalta.

 • Kansalaisten osallisuushankkeet ja -työpajat
 • Lasten ja nuorten arjen elinolohankkeet ja hyvinvointi- ja liikuntatutkimus
 • Yhteiskunnnallinen ympäristötutkimus
 • Tutustu kotisivuihini tästä

Teemu Vauhkonen

Tutkija

Vauhkonen työskentelee tutkijana muun muassa yrityksessään Mixed Methods Productions (MMP). SHC:ssä Teemu on mukana alihankkijana.

 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
 • Nuorisotutkimus, hyvinvoinitutkimus
 • Tieteellinen kirjoittaminenTiina Ylöstalo

Tutkija

Tiina Ylöstalo, FM, TtM asiantuntijuus perustuu tiedonhallintaan; tiedon hausta aina sen raportointiin saakka. Hänellä on myös vankkaa substanssiosaamista lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen erityisesti ylipainoon ja lihavuuteen. Tiina on myös alihankkijana SHC:ssä.

 • Tiedonhallintaan liittyvät tehtävät
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
 • Tiedon visualisointi (infografiikat, interaktiiviset raportit mm. Power BI, R-Shiny)
 • Tieteellinen kirjoittaminen