Organisaatioille

Saammehan auttaa?

Tutkimuspalvelut

Harvoissa organisaatioissa on mahdollista pestata kokopäiväisiä tilastotieteilijöitä tai tutkimushenkilöstöä, mutta tietotarve voi olla oleellinen. Organisaatiot tarvitsevat näyttöön perustuvia lähestymistapoja toimintansa ja tavoitteidensa arvioimiseksi, validoimiseksi, muuttamiseksi tai toteuttamiseksi. 

SHC tarjoaa ohjausta ja tukea, jota tarvitaan projektien tai tutkimusideoiden toteuttamiseen, tulosten analysointiin ja tulkitsemiseen sekä tulosten jalkauttamiseen.

Tutkimuspalvelumme pitävät sisällään tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen, kyselylomakkeiden / instrumenttien suunnittelun ja psykometriikkan, tilastollisen analyysin, kirjoittamisen / muokkauksen, seurannan ja arvioinnin sekä projektinhallinnan.

Konsultointi

Toimintamme ydin on löytää yhteinen kieli yksityisen sektorin, muiden yhteisöjen, esimerkiksi kolmannen sektorin ja akateemisen maailman, välillä. Autamme organisaatioita valitsemaan oikeat työkalut tutkimushankkeiden toteuttamiseksi. Työskentelemme muun muassa tieteellisen viestinnän parantamiseksi varmistaen, että tutkimustuloksia voidaan jakaa ja jalkauttaa tehokkaasti sidosryhmille.

Tutkimuksen johtamisen haasteet ovat merkittäviä ja kasvavia, mutta harvat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat todella ymmärtävät tutkimuksen hallinnan ja tutkimustulosten tehokkaan jalkauttamisen sidosryhmille.

SHC tarjoaa kohdennettuja palveluita, joiden avulla tutkimuspalveluja tarvitsevat organisaatiot voivat hallita prosessejaan ja tuotoksiaan tehokkaammin. Asiantuntijatiimillämme on laaja kokemus tutkimusintensiivisten organisaatioiden kanssa työskentelystä ja voimme tarjota erilaisia lähestymistapoja ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme käytäntöjä ja prioriteetteja.

SHC:llä on asiantuntemusta sekä laadullisten että määrällisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta. Esimerkiksi verkkoavusteisten kyselytutkimusten tai laadullisten haastattelujen käytännön suunnittelu ja toteuttaminen on ydinosaamistamme.

Raportointipalvelut

Aineisto kerättynä, mutta raportointi tekemättä? SHC:llä ratkaisemme ongelmasi, ja tuotamme parhaimman aineistoasi vastaavan raportin. Voit valita perinteisen pdf-tyyppisen raportin analyyseineen ja kuvauksineen tai interaktiivisen Power BI -raportin. PBI visualisoi yrityksesi tiedot kulloisenkin tarpeen mukaan käyttäjäystävällisesti ja helposti.

Tutustu Power BI:n raporttimalliin alla klikkaamalla.